Podpora pracovníků se zdravotním postižením a posílení kapacity TyfloCentra Olomouc, o. p. s. 

Název projektu:
Podpora pracovníků se zdravotním postižením a posílení kapacity TyfloCentra Olomouc, o.p.s.

Registrační číslo projektu: BG FNNO 72-BG-053
Datum zahájení realizace projektu: 1.3.2013
Datum ukončení realizace projektu: 28.2.2015
Celkové náklady v Kč: 2.567.691 Kč
Výše dotace z Blokového grantu: 2.088.330 Kč

Projekt je financován z Blokového grantu – fondu pro nestání neziskové organizace.

Hlavní cíl projektu 

Cílem projektu je stabilizace a rozvoj služeb, rozšíření možností pracovního uplatnění a integrace zaměstnanců se zdravotním postižením do plánů a cílů organizace a také snižování závislosti na dotacích a grantech TyfloCentra Olomouc, o.p.s. a jeho sociální firmy Ergones.

Realizací projektu dojde k významnému posunu ve fungování sociální firmy Ergones a celého TyfloCentra Olomouc v následujících oblastech:

  1. v oblasti marketingu dojde k průzkumu, který typ publicity je nejvhodnější a také ke zvýšení povědomí o činnosti žadatele prostřednictvím výstavy.
  2. v oblasti celkového rozvoje Ergonesu, dobudováním prostor sociální firmy.

Dílčí cíle 

  1. Příklad dobré praxe pro cílovou skupinu v rámci sociální rehabilitace – živý příklad toho, že zrakově postižený se může smysluplně pracovně uplatnit. Aby tohoto mohlo být dosaženo, je potřeba stabilizovat sociální firmu Ergones.
  2. Přiblížení služeb cílové skupině – sociální firma Ergones v současnosti působí pouze v Olomouci. Pokud se ale stabilizuje na trhu, plánujeme rozšíření i do míst, kde má TyfloCentrum Olomouc své pobočky (Prostějov, Přerov, Šumperk).
  3. Změna v rámci činností organizace – zaměření na ziskovost. Zrakově postižení nejsou zaměstnáváni pouze pro formu a na rozdíl od chráněné dílny zde není primárním cílem pouze dát zrakově postiženým smysluplnou práci, ale současně získat na trhu postavení, přinést nové produkty pro cílovou skupinu a vytvářet zisk, který bude použit na financování registrovaných sociálních služeb cílové skupině.

Logo projektuLogo nadace