Podpora sociálních služeb a zaměstnávání v sociální  firmě Ergones v Olomouckém kraji pomocí fundraisingu

logo člověk člověku

Poskytovatel projektu: Nadace člověk člověku

Realizace projektu: 1. 1.2018 – 31. 12. 2018

Částka: 100 000 Kč

Vedle finančního přínosu nám projekt pomůže, za pomocí aktivit fudraisera, zlepšit propagaci sociální firmy Ergones – oslovení možných odběratelů, podporu spolupráce, osvětu a podporu pracovního uplatnění zrakově postižených. Posílení dobrého jména sociální firmy Ergones a tudíž i postavení zrakově postižených na trhu práce. Ergo – práce, Ne – nevidomých, S – a slabozrakých. V neposlední řadě od aktivit projektu očekáváme posílení motivace naší cílové skupiny dobrým příkladem, která je povede k větší aktivitě, využití např. naších služeb a snaze o návrat do společnosti a pracovního procesu.