PODPORA ZVUKOVÉ STŘELBY ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH V OLOMOUCKÉM KRAJI

 

Zvuková střelba je souvislá sportovní, volnočasová činnost, která motivuje osoby se zrakovým postižením ke sportovní aktivitě, ale i sociálnímu kontaktu, setkávání se mezi sebou a zlepšení sociálních dovedností. Tato aktivita má v naší organizaci dlouholetou tradici. Kromě pravidelného setkávání se v našich prostorech pořádá i speciální střelecký turnaj zrakově postižených s názvem „Tvarůžková střela“. Tato soutěž je součást kvalifikace na MČR ve zvukové střelbě zrakově postižených. Díky podpoře byla pořízena nová sada a dlouhá zbraň na zvukovou střelbu.

Realizace: 1.9. 2020 – 31.7. 2021

Výše příspěvku: 58 671,- Kč