Podpora zaměstnatelnosti zrakově postižených Střední Moravy 

Logo Olomoucký kraj

Název projektu: Podpora zaměstnatelnosti zrakově postižených Střední Moravy.

V pěti regionálních střediscích TC Olomouc (Přerov, Prostějov, Šumperk, Jeseník, Olomouc) jsou realizovány  činnosti, jejichž posláním je podpořit připravenost těžce zrakově postižených občanů pro běžný trh práce a vyhledat vhodné zaměstnání.

Uchazeči o zaměstnání se zrakovým postižením mohou využít k získání dovedností pro lepší pracovní uplatnění tyto služby:

 • odborné poradenství pro zájemce o pomoc při vyhledání zaměstnání, podpora při orientaci na trhu
 • práce, individuální profesní poradenství
 • kurzy komunikačních a sociálních dovedností
 • job kluby, vzdělávací a volnočasové aktivity podporující zájem uživatelů o pracovní uplatnění
 • jazykové kurzy
 • kurzy obsluhy výpočetní techniky
 • zprostředkování a podpora při vyhledávání praxe nebo pracovního uplatnění u zaměstnavatele
 • asistenční služba na pracovišti
 • pomoc při uzpůsobení pracovního prostředí
 • zprostředkování odborného poradenství v oblasti náročných elektronických kompenzačních
 • pomůcek a kurzů obsluhy těchto pomůcek jako prostředku pracovního uplatnění

V případě potřeby můžeme zaměstnavatelům nabídnout konzultace podmínek, výhod i zákonných opatření týkajících se zaměstnávání pracovníků se zrakovým postižením.

Projekt je realizován za finanční spoluúčasti Olomouckého kraje.