Popis trasy do regionálního střediska Prostějov 

Adresa:
TyfloCentrum Olomouc, regionální pracoviště Prostějov, Kostelecká 17

Kdo se na hlavní budově nachází: 
– Regionální středisko Prostějov

Z vlakového nádraží do TyfloCentra
Vystoupíte-li z vlaku, pomocí hlasového majáčku naleznete vchod do vestibulu, kterým v přímém směru projdete před nádražní halu. Sejdete 4 schody, odbočíte vpravo, po 10 metrech naleznete podél levého obrubníku místo pro přecházení na ostrůvky zastávek autobusů MHD. Můžete spustit hlasový majáček umístěný pod zastřešením vpravo. Přejdete na druhý ostrůvek v pořadí a půjdete doprava k 1. označníku. Nastoupíte do autobusové linky č. 19. Vystoupíte na zastávce Kostelecká. Půjdete ve směru jízdy, asi po 50 m narazíte na signální pás. Odbočíte vlevo, přejdete přechod pro chodce značený slepeckou dlažbou. Po přejití odbočíte vpravo, držíte se levého obrubníku, který se stáčí doleva. Po 20 m přímého směru přejdete místní komunikaci a mírně vlevo navážete na další asfaltový chodník lemovaný trávou.  Pozor, chodník může být obtížně naleznutelný. Na konci chodníku po 40 m odbočíte vlevo na asfaltovou přístupovou cestu k paneláku. Po 20 m přejdete vpravo ke vchodovým dveřím, nad nimiž je umístěn orientační hlasový majáček.

Z autobusového nádraží do TyfloCentra
Na autobusovém nádraží využijte hlasový majáček u označníku č. 7, umístěném v rohu nádraží. Od něj půjdete směrem k vlakovému nádraží po chodníku v přímém směru asi 200 metrů. Na konci odbočíte vlevo a přejdete silnici po značeném přechodu pro chodce, po dalších 10 m znovu přejdete silnici před budovu vlakového nádraží. Nyní se řiďte popisem z vlakového nádraží.