Poskytování sociálních služeb v regionálním středisku TyfloCentra Olomouc o. p. s. v Prostějově. 

Znak Prostějova

Název projektu: POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V REGIONÁLNÍM STŘEDISKU TYFLOCENTRA OLOMOUC, O. P. S. V PROSTĚJOVĚ

Cílem projektu je podpořit poskytování sociálních služeb regionálního střediska TyfloCentra Olomouc, o. p. s. se sídlem v Prostějově.

Hlavní náplní činnosti regionálního střediska je podpora zaměstnatelnosti osob se zrakovým postižením na Prostějovsku.

Uchazeči o zaměstnání se zrakovým postižením mohou k získání dovedností pro lepší pracovní uplatnění využít tyto služby:
odborné poradenství pro zájemce o pomoc při vyhledání zaměstnání, podporu při orientaci na trhu práce, individuální profesní poradenství.

  • vzdělávací přednášky
  • jazykové kurzy s výukou přizpůsobenou zrakovému postižení
  • kurzy obsluhy náročných kompenzačních pomůcek – výuka PC, specializovaných programů pro zrakově postižené
  • podporu při vyhledávání zaměstnání a případné zprostředkování kontaktu se zaměstnavateli
  • skupinové aktivizační činnosti vedoucí k posílení soběstačnosti a orientace

PROJEKT JE REALIZOVÁN ZA FINANČNÍ SPOLUÚČASTI MĚSTA PROSTĚJOVA.