Předání haptického modelu baziliky

Přijďte si prohlédnout nově zrestaurovaný model baziliky Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku.

Model byl v letošním roce zrenovován v rámci činností odstraňování bariér a v rámci projektu Vytváření bezbariérového prostředí pro osoby se zrakovým postižením na území města Olomouce a renovace haptických modelů.

Model byl předán za přítomnosti restaurátora Otakara Ručka a byl  umístěn do zadní části baziliky.  Součástí předání bylo i jeho požehnání panem farářem Bernardem Slabochem.  Při této příležitost jsme měli možnost nejen prohlédnout si tento krásný model, ale také se účastnit komentované prohlídky baziliky.