Přednáška na téma Přidání platební karty do iPhonu + návod jak na to

Na trhu se objevily platební terminály, které nemají hmatná tlačítka. Pokud bude chtít zaplatit člověk s postižením zraku za zboží přes 500 Kč kartou a narazí na tento druh terminálu, nebude moci zadat bez pomoci druhé osoby PIN.

Jedna z možností, jak situaci vyřešit, je přidání platební karty do IPHONU. Tím se vyhnete zadávání PIN kódu. U plateb kartou v telefonu není totiž platebními terminály vyžadován.

Na výše uvedené téma se dne 11. 5. 2022 uskutečnila online přednáška pana Lukáše Otáhala na téma Přidání platební karty do iPhonu. Podrobný postup najdete níže.

Návod na přidání platební karty do iPhonu

Pokud chcete tuto funkci používat, musíte mít na zařízení zapnutý kódový zámek, kód, kterým odemykáte iPhone   a doporučujeme mít nastavené face Id, nebo toutch ID. 

Krok 1: otevřete aplikaci peněženka. Krok 2: vpravo dole klepněte na + přidat novou platební kartu. Poté poklepejte na pokračovat. V dalším kroku vyberte, možnost, debetní,

nebo platební karta. Jsou dvě možnosti, jak kartu přidat, naskenovat údaje z karty, pomocí fotoaparátu iPhone. Pro nevidomého nedoporučuji, naskenování se málo kdy povede, pokud to ale chcete zkusit tímto způsobem, zajistěte, aby v místnosti při skenování karty bylo hodně světla. Vyberte tedy krok skenovat, nebo možnost přidat údaje platební karty ručně. Zadejte číslo karty datum platnosti a třímístný kód, který je na zadní straně karty.

Někdy označován jako verifi code, nebo CVC kód (Card Verification Code). Poklepejte na pokračovat. Na další obrazovce budete vyzvání k ověření přidání karty, buď pomocí SMS, nebo aplikace Vaší banky.

Kroky jsou přístupné, u jednotlivých bank se může postup mírně lišit. Po ověření pomocí SMS, nebo aplikace banky, máte úspěšně přidanou platební kartu do svého zařízení.

Pokud chcete přidat kartu i do hodinek, postupujte stejným způsobem, kromě kroku 1. U hodinek platí, že otevřete aplikaci Watch na svém iPhone. Zde poklepejte na peněženka. Ostatní kroky jsou shodné. Platba probíhá tak, že stiskněte dvakrát tlačítko plochy, nebo pokud používáte Face Id, tak stiskněte dvakrát zamykací tlačítko a ověřte se pomocí detekce obličeje a fotoaparát namíříte na terminál. Zařízení ohlásí, přibližte zařízení ke čtečce. Pokud budete chtít platit hodinkami, je též třeba mít zapnutý i kódový zámek na Apple Watch. Toto nastavení najdete po otevření aplikace Watch na vašem IPhone v sekci kód. Platba hodinkami: stiskněte dvakrát podlouhlé tlačítko pod korunkou a přiložte hodinky ke čtečce terminálu. U hodinek je tedy proces rychlejší, protože nemusíte se ověřovat při platbě, u hodinek zadáte kód, jen když je vezmete a dáte si je na zápěstí. Pak jste ověřeni hodinkami, protože je máte na ruce. Pak už opravdu jen stačí stisknout zmíněné tlačítko, jak zde již bylo popsáno.

K zabezpečení:  jakmile hodinky z ruky sundáte, opět po nasazení musíte zadat Vámi nastavený kód. Odpadá tak zadávat kód, při placení hodinkami. V aplikaci peněženka můžete mít i více karet. Při placení nemusíte zadávat PIN karty.

Pokud se Vám kartu nepodaří do iPhonu přidat, kontaktujte pana Lukáše Otáhala, tel: 604767730, mail: otahal@tyflocentrum-ol.cz.