Přístupné památky

Seznam haptických modelů v Olomouckém kraji

 1. katedrála sv. Václava v Olomouci
 2. chrám sv. Mořice v Olomouci
 3. chrám sv. Michala v Olomouci
 4. budova radnice v Olomouci
 5. zámek Velké Losiny
 6. model parní lokomotivy Matylda (umístěna v TyfloCentru Olomouc)
 7. model města Olomouce (umístěn na Horním náměstí Olomouc)
 8. model centra města Přerova (umístěn na nám. T. G. Masaryka Přerov)
 9. model centra města Uničova (umístěn na Masarykově nám. Uničov)
 10. Sloup Nejsvětější Trojice (umístěn v prostorách radnice na Horním náměstí v Olomouci)
 11. hrad Bouzov
 12. bazilika na Svatém Kopečku
 13. chrám Svatého Gorazda
 14. Klášterní Hradisko


  Všechny modely (pokud není uvedeno jinak) jsou umístěny v daných objektech.