Program na podporu zdraví a zdravého životního stylu v roce 2016 

Dotační titul: Podpora ozdravných a rehabilitačních pobytů pro specifické skupiny obyvatel

logo - Olomoucký kraj

Název akce: Preventivně ozdravná rehabilitace pro osoby nevidomé a slabozraké

Projekt je spolufinancován Olomouckým krajem.

Poskytnutá částka: 24 740 Kč

Za pomoci tohoto dotačního programu bychom chtěli přiblížit lidem nevidomým a slabozrakým zdravý životní styl, který přispívá k dobrému zdraví, nejenom teoretickou formou ale i praktickými ukázkami.

Uspořádáme pro naše klienty Rekondici, která proběhne v termínu 26. 6. – 2. 7. 2016 a bude rozdělena na tři části, aby si každý vybral to, co ho zajímá a baví (pobytová část, jízda na tandemu, turistika).

Cílem celého projektu je snaha o přispění ke zlepšení života osob nevidomých a slabozrakých cestou zdravějšího životního stylu.