PROGRAM NA PODPORU ZDRAVÍ A ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU V ROCE 2017

Dotační titul: Podpora ozdravných a rehabilitačních pobytů pro specifické skupiny obyvatel

logo - Olomoucký kraj

Název akce: Preventivně ozdravná rehabilitace pro osoby nevidomé a slabozraké

Projekt je spolufinancován Olomouckým krajem.

Poskytnutá částka: 17 184 Kč

Účelem rekondičního programu je přiblížit lidem nevidomým a slabozrakým zdravý životní styl nejenom teoretickou formou, ale i praktickými ukázkami. Uspořádáním rekondice chceme nastartovat změnu v přístupu této specifické skupiny ke zdravějšímu životnímu stylu, který povede k prevenci a zlepšení zdravotního i psychického zdraví.

Uspořádáme pro naše klienty Rekondici, která proběhne v termínu 10.7. – 16. 7. 2017 příměstskou formou.

Cílem celého projektu je snaha o přispění ke zlepšení života osob nevidomých a slabozrakých cestou zdravějšího životního stylu.