PROGRAM NA PODPORU ZDRAVÍ A ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU V ROCE 2018

 

Dotační titul: Podpora zdravotně-preventivních aktivit pro specifické skupiny obyvatel

logo - Olomoucký kraj

Název akce: Preventivně ozdravné rehabilitace pro osoby nevidomé a slabozraké

Projekt je spolufinancován Olomouckým krajem.

Poskytnutá částka: 35 000 Kč

Účelem rekondičního programu je přiblížit lidem nevidomým a slabozrakým zdravý životní styl nejenom teoretickou formou, ale i praktickými ukázkami. Uspořádáním rekondice chceme nastartovat změnu v přístupu této specifické skupiny ke zdravějšímu životnímu stylu, který povede k prevenci a zlepšení zdravotního i psychického zdraví.

Uspořádáme pro naše klienty víkendový rekondiční pobyt na Lovecké chatě v obci Horka nad Moravou, který proběhne v termínu 29.6. – 1. 7. 2018, a návštěvu wellness centra hotelu Kolštejn dne 7. 10. 2018.

Cílem celého projektu je snaha o přispění ke zlepšení života osob nevidomých a slabozrakých cestou zdravějšího životního stylu.