Provoz regionálního střediska Šumperk v roce 2015

Logo Šumperk

  • Realizace: od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015
  • Částka: 9 000 Kč

Regionální středisko Šumperk je místem, kde je dlouhodobě poskytována služba sociální rehabilitace zaměřená na podporu zaměstnávání osob se zrakovým postižením. Služba je určena lidem starším patnácti let, kteří se potýkají se specifickými problémy a překážkami v přístupu k zaměstnání z důvodů postižení zraku. Cílem činnosti střediska je podporovat rozvoj a nácvik dovedností, které vedou k sociálnímu začlenění, zvláště s ohledem na pracovní proces. Praxe ukazuje, že pro celostní rozvoj klientů je potřeba poskytovat podporu nejen v rámci sociální rehabilitace, ale také v rozsahu sociálně aktivizačních služeb, které byly ve středisku doposud poskytovány pouze ve formě vzdělávacích kurzů. V roce 2015 chceme ve středisku zvýšit kvalitu a efektivitu obou registrovaných služeb a lépe tak reagovat na měnící se potřeby našich klientů. Finanční podpora z rozpočtu města Šumperka bude pro nás v tomto směru významným příjmem, který nám pomůže zajistit poskytování služeb v deklarovaném rozsahu a kvalitě.