PROVOZ REGIONÁLNÍHO STŘEDISKA ŠUMPERK V ROCE 2018

Celoroční činnost regionálního střediska Šumperk v roce 2018

 • Realizace: od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018
 • Částka: 10 000 Kč

Dotace bude použita na celoroční činnost regionálního střediska TyfloCentra Olomouc,o.p.s. v Šumperku pro rok 2018.

Činnosti v rámci služby sociální rehabilitace:

 • Individuální pracovní asistence uživatelům.
 • Pracovní asistence u zaměstnavatele.
 • Setkání se zaměstnavateli.
 • Poradenství v oblasti pracovně právní.
 • Společná setkání klientů hledajících zaměstnání.
 • Vzdělávací přednášky, kurzy sociálních dovedností.
 • Podpora při oslovování zaměstnavatele.
 • Cílené oslovování zaměstnavatelů a jejich motivace k sociální odpovědnosti firem.

Činnosti v rámci služby sociálně aktivizační:

 • Individuální podpora a plánování způsobu řešení nepříznivé situace.
 • Aktivity k prohloubení znalostí a dovedností např. v oblasti sociálního kontaktu, sebeobsluhy nebo práce s elektronickými kompenzačními pomůckami.
 • Výuka speciálních programů, které zpřístupňují práci s PC.
 • Vzdělávací, zájmové, volnočasové a sportovní aktivity.

Doplňkové činnosti regionálního střediska Šumperk:

 • Odstraňování architektonických a informačních bariér.
 • Informační zpravodaj Majáček, elektronický informátor Majáček Extra Line a SMS info.
 • Terénní technická podpora a servis uživatelům náročných elektronických pomůcek.
 • Pracovní příležitosti – zaměstnávání a praxe zrakově postižených v sociální firmě Ergones.