Reliéfní plánky pro osoby se zrakovým postižením

Logo statutární město Olomouc

Doba realizace projektu: 1. 1. 2014 – 31. 12. 2014

Cíl projektu:
Cílem projektu je zprostředkovat nevidomým a těžce slabozrakým lidem formou reliéfních plánků představu orientačně složitých prostor v Olomouci, ve kterých se často samostatně pohybují. Jedná se především o důležité lokality ve městě Olomouci, ve kterých se učí samostatně zvládat konkrétní trasy, které jsou pro ně bezpečné a mohou při nich maximálně využívat hmatových, případně akustických orientačních prvků. Hmatové prohlížení reliéfního plánku spojené s informačním popisem je velmi účinným prostředkem k získání reálné představy o vzdálenostech a vzájemných souvislostech okolních objektů a veřejného prostranství, složitostí křižovatek apod. Budou vyrobeny 2 reliéfní plánky: Nákupní centrum Šantovka a jeho okolí; Tržnice – autobusové stanoviště a zastávky MHD.

Projekt finančně podpořilo statutární město Olomouc.