SIEMENS S.R.O. – FOND POMOCI

OSTRAŇOVÁNÍ BARIÉR A TECHNICKÁ PODPORA PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ

Odstraňování architektonických a informačních bariér a technická podpora pro uživatele jsou důležitými službami nejen pro zrakově postižené, které TyfloCentrum Olomouc, o.p.s. poskytuje v Olomouckém kraji. Tato činnost má historii a dobré jméno nejen u cílové skupiny osob se zrakovým postižením.

Zpřístupňování informací osobám zrakově postiženým v digitální formě. Jedná se o informace upozorňující uživatele na nástrahy na cestách v Olomouci a v lokalitách, ve kterých se pohybují, dále jsou zasílány dopravní informace, pozvánky na akce (kulturní, sportovní). Odběrateli jsou zrakově postižení uživatelé, organizace (domovy pro seniory, Charita, organizace poskytující služby seniorům a zdravotně postiženým), případně anonymní odběratelé.

Rovněž probíhají konzultace při stavbách nových budov, rekonstrukcích vlakových nástupišť, hal a veřejných budov. Projekt má za úkol nejen odstraňovat architektonické bariéry pro zrakově postižené, ale zároveň jim zlepšit podmínky pro svobodný pohyb a lepší začlenění ve společnosti.

V rámci technické podpory řešíme problémy uživatelů s výpočetní technikou, hlasovým výstupem, problémy v rovině IT a telekomunikace – mobilní telefony. Tuto podporu poskytujeme našim uživatelům i přímo v místě jejich bydliště.

Realizace: 1.1. – 31.12. 2021

Částka:      20 000,- Kč