SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ HAPTICKÉHO MODELU SLOUPU NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

Ve středu 14. 9. 2022  se naše pracovnice Zuzana Znojilová a Veronika Dohnalová zúčastnily slavnostního odhalení haptického modelu sloupu Nejsvětější Trojice v prostorách olomoucké radnice. Přítomni byli také primátor pan Mgr. Miroslav Žbánek MPA, autor modelu sochař a restaurátor Otakar Ruček, členové pracovní skupiny projektu Bezbariérová Olomouc a další pracovníci Magistrátu města Olomouce.

Zhotovení modelu navazuje na projekt TyfloCentra Olomouc Zpřístupnění olomouckých památek zrakově postiženým, v jehož rámci bylo zhotoveno již 7️ dotykových modelů. A to budova radnice, chrám sv. Michala, chrám sv. Mořice, katedrála sv. Václava, chrám sv. Gorazda, Klášterní Hradisko a Bazilika Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku.

Haptický model je vyroben z kovu, epoxidové pryskyřice a dalších odolných materiálů. Oproti dřívějším dřevěným modelům má mnohem víc detailů. Návštěvníci si jej mohou přijít prohlédnout nebo osahat do foyer v prvním patře radnice (od výtahu se dáte doprava, poté půjdete podél zdi rovně a cca po 10 metrech vlevo se model nachází).