Služby sociální prevence v Olomouckém kraji

logo - Evropská unie

NÁZEV PROJEKTU:
Služby sociální prevence v Olomouckém kraji

Část veřejné zakázky „Sociální rehabilitace v Olomouckém kraji“

Cílová skupina: Osoby se zdravotním (zejména se zrakovým) postižením

 

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0000057
Sociální služby jsou TyfloCentrem v rámci projektu poskytovány: 1. 4. 2016 – 31. 12. 2018
Vyrovnávací platba v Kč: 3 063 500 Kč
Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu ČR.

Předmětem projektu je zajištění poskytování základních činností vymezených zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou 505/2006 Sb., kterou se provádějí ustanovení zákona o sociálních službách. Účelem je zajištění dostupnosti sociální rehabilitace v Olomouckém kraji v základním rozsahu, aby byla zaručena její odpovídající úroveň a dostupnost pro osoby sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené a aby docházelo k naplňování cílů této služby, tj. napomoci cílové skupině zapojit se do ekonomického, sociálního a kulturního života společnosti.

Anotace projektu (pdf)