Sociálně aktivizační služby pro osoby se zrakovým znevýhodněním

Logo statutární město Olomouc
Název projektu: Sociálně aktivizační služby pro osoby se zrakovým znevýhodněním
Doba realizace projektu: 1. 1. 2014 – 31. 12. 2014

Sociálně aktivizační služby vedou těžce zrakově postižené uživatele ke zvýšení jejich vybavenosti pro překonání důsledků těžkého zdravotního postižení. Zlepšují jejich připravenost a vybavenost pro samostatný a nezávislý život v běžné společnosti.

Cíl projektu:

  • Prostřednictvím vzdělávacích programů vybavíme uživatele informacemi, znalostmi a dovednostmi, které povedou ke zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
  • Prostřednictvím socioterapeutických aktivit a smysluplným využitím volného času podpoříme proces seberealizace a minimalizace závislosti na jiných osobách.
  • Poskytnutím podpory umožníme uplatnění práv a řešení běžných záležitostí uživatelů.

Projekt finančně podpořilo statutární město Olomouc.