Sociálně aktivizační služby pro osoby se zrakovým znevýhodněním 

Logo statutární město Olomouc
Cílem projektu je prostřednictvím vzdělávacích programů vybavit uživatele informacemi, znalostmi a dovednostmi, které povedou ke zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. Pomocí socioterapeutických aktivita a smysluplným využitím volného času podpoříme proces seberealizace a minimalizace závislosti na jiných osobách.

 

  • Realizace: od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015
  • Částka:    65 000 Kč