Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením § 66 

Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji – Podprogram č. 2

logo - Olomoucký kraj

Dotace je poskytnuta na dofinancování sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

  • Realizace: od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016
  • Částka: 169 000 Kč