Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením § 66

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením § 66

Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji – Podprogram č. 2

logo - Olomoucký kraj

Dotace je poskytnuta na dofinancování sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

  • Realizace: od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017
  • Částka: 135 800 Kč