SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO SENIORY A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM §66

Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji – Podprogram č. 2

Logo Olomouckého kraje

Dotace je poskytnuta na dofinancování sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením §66.

 

  • Realizace: od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017
  • Částka: 135 800 Kč