Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením §70 – Podprogram č. 2

Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji

Logo Olomoucký kraj
Dotace je poskytnuta na dofinancování sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

  • Realizace: od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015
  • Částka: 85 400 Kč