Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Dotační program Olomouckého kraje pro sociální oblast pro rok 2014

Název projektu: Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Doba realizace projektu: 1. 1. 2014 – 31. 12. 2014
Výše příspěvku: 104 100 Kč

Projekt je zaměřen na podporu kurzů a vzdělávacích aktivit, jejichž cílem je:

  • zvýšit maximálně samostatnost a soběstačnost osob se zrakovým postižením,
  • vybavit tyto osoby takovými dovednostmi, které jim umožní návrat k životu v běžném sociálním prostředí, na které jsou zvyklí, a snížit tak potřebu pomoci druhých osob.

Projekt finančně podporuje Olomoucký kraj.