Sociální a tyflotechnické služby nevidomým a slabozrakým

Logo Magistrát města Olomouce

Projekt „Sociální a tyflotechnické služby nevidomým a slabozrakým“ zahrnuje hlavní činnosti naší obecně prospěšné společnosti a finanční prostředky na něj získané jsou hlavním zdrojem financování. Kromě dotace z Magistrátu zahrnuje také finanční příspěvek od MPSV a Úřadu práce (na podporu mezd osob se zdravotním postižením).

Základní náplní projektu je provozování centra pro poskytování registrovaných sociálních služeb jako specializovaného zařízení pro občany Olomouce a Střední Moravy s těžkým zrakovým eventuálně s přidruženým postižením. TyfloCentrum zajišťuje sociální služby pro nevidomé a slabozraké, jež předcházejí nebo navazují zejména na výcvikové kurzy sociální rehabilitace, která je poskytována formou Individuálního projektu Olomouckého kraje nebo Tyfloservisem o. p. s. Olomouc. Cílem těchto služeb je integrace osob se zrakovým postižením do běžného života společnosti na základě dosažení maximální možné míry samostatnosti.