Sociální rehabilitace §70 – Podprogram č. 1

Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji

Logo Olomoucký kraj
Dotace je poskytnuta na zajištění sociální rehabilitace na základě zákona o sociálních službách.

  • Realizace: od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015
  • Částka: 159 600 Kč