Sociální rehabilitace zaměřená na pracovní uplatnění pro osoby se zrakovým znevýhodněním

Logo statutární město Olomouc
Cílem projektu je podpora a posílení pracovní integrace osob ohrožených sociálním vyloučením a odstraňování bariér znesnadňujících jejich rovnocenný vstup a udržení se na trhu práce.

 

  • Realizace: od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015
  • Částka:    20 000 Kč