Sociální služby pro nevidomé a slabozraké v Přerově 

Znak města Přerova
Provoz regionálního střediska v Přerově

Cíl projektu:
Cílem projektu je zajistit udržitelnost a zachovat kvalitu poskytovaných služeb pro zrakově postižené ve středisku Přerov. Ve vztahu k uživatelům je cílem motivovat nevidomé a slabozraké občany k samostatnému životu, poskytovat jim v tomto jejich úsilí informace, psychologickou podporu a odbornou pomoc i vedení, uživatele vybavit informacemi a dovednostmi potřebnými pro pracovní uplatnění a orientaci na trhu práce, nalezení a udržení zaměstnání. Zároveň podporujeme uživatele v činnostech, které dělali předtím, než přišli o zrak a motivujeme je k jejich zdokonalování či hledání nových okruhů činností a cest řešení jejich situace.

Místo a termín uskutečnění projektu:
Regionální středisko TyfloCentra Olomouc, o. p. s. v Přerově, rok 2014.

Cílová skupina uživatelů projektu:
Lidé, kteří se potýkají se specifickými problémy z důvodu postižení zraku, zpravidla starší 15 let.

Projekt finančně podporuje město Přerov.