Sociální služby pro zrakově postižené v Přerově – provoz regionálního střediska Přerov

Znak města Přerova

  • Realizace: od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015
  • Částka: 20 000 Kč

 

Projekt je zaměřen na dofinancování provozu a nákladů spojených s poskytováním sociálních služeb pro zrakově postižené v regionálním středisku TyfloCentra v Přerově, ul. Čechova 2.