Statutární město Olomouc 

1. Sociálně aktivizační služby pro osoby se zrakovým znevýhodněním

logo města Olomouce

Projekt je zaměřen na podporu sociálně aktivizační služby v TyfloCentru, jejímž posláním je podpořit osoby se zrakovým postižením, aby získaly takové znalosti a dovednosti, které posilují jejich soběstačnost a přispívají k jejich seberealizaci.

Prostřednictvím socioterapeutických aktivit a smysluplného využití volného času podporujeme proces seberealizace a minimalizace závislosti na jiných osobách.

Jde zejména o:

– výuku speciálních programů, které zpřístupňují práci s PC

– vzdělávací, zájmové, volnočasové a sportovní aktivity

– vzájemná setkávání lidí v podobné životní situaci.

Cílová skupina:

Osoby s různým stupněm zrakového postižení, tj. nevidomí, osoby se zbytky zraku a slabozrací, kteří se potýkají se specifickými problémy z důvodu postižení zraku a jsou starší 15 let.

Realizace: od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016

Částka:    80 000 Kč

 

2. Odborné poradenství pro osoby se zrakovým znevýhodněním

logo města Olomouce

 • Informovat o problematice zrakově postižených.
 • Provozovat půjčovnu kompenzačních pomůcek.
 • Informovat o náročných kompenzačních pomůckách a možnosti zácviku s nimi.
 • Poskytovat pracovně právní informace.
 • Doporučovat vhodné náročné kompenzační pomůcky.
 • Informovat o možnostech získávání příspěvku na pořízení zvláštní pomůcky.
 • Zprostředkovávat jiné služby TyfloCentra Olomouc, o.p.s. a návazné služby.

Realizace: od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016

Částka: 53 000 Kč

 

3. Sociální rehabilitace zaměřená na pracovní uplatnění pro osoby se zrakovým znevýhodněním

logo města Olomouce

Cílem projektu je podpora a posílení pracovní integrace osob ohrožených sociálním vyloučením a odstraňování bariér znesnadňujících jejich rovnocenný vstup a udržení se na trhu práce.

 • Realizace: od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016
 • Částka:    25 000 Kč

 

4. Doplňkové služby pro osoby se zrakovým postižením

logo města Olomouce

Cílem projektu je průběžné odstraňování architektonických a dopravních bariér osobám se zrakovým postižením, které zvládají prostorovou orientaci a pohybují se po městě samostatně, zajišťování možnosti úspěšného využívání náročných kompenzačních pomůcek a odborná technická podpora klientům.

 • Realizace: od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016
 • Částka: 100 000 Kč

 

5. Vytváření bezbariérového prostředí pro osoby se zrakovým postižením na území města Olomouce a výroba reliéfních plánků

logo města Olomouce

Projekt je zaměřen na problematiku odstraňování architektonických a dopravních bariér osobám se zrakovým postižením.

V rámci projektu budou vyrobeny 2 reliéfní plánky, které budou sloužit nevidomým a těžce slabozrakým lidem k získání představy a pochopení areálu Fakultní nemocnice Olomouc.

 • Realizace: od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016
 • Částka: 36 000 Kč

 

6. TyfloCar – přeprava osob se zdravotním postižením a seniorů

logo města Olomouce

Primárním cílem projektu je poskytovat osobám se zdravotním postižením a seniorům přepravní služby za zvýhodněných podmínek, aby byla tato služba pro cílovou skupinu finančně dostupná. Sekundárním cílem projektu je podpořit zaměstnávání osoby se zdravotním postižením, která službu TyfloCar vykonává.

 • Realizace: od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016
 • Částka:     80 000 Kč