STATUTÁRNÍ MĚSTO OLOMOUC

1. Sociálně aktivizační služby pro osoby se zrakovým znevýhodněním

logo města Olomouce

Projekt je zaměřen na podporu sociálně aktivizační služby v TyfloCentru, jejímž posláním je podpořit osoby se zrakovým postižením, aby získaly takové znalosti a dovednosti, které posilují jejich soběstačnost a přispívají k jejich seberealizaci.

Prostřednictvím socioterapeutických aktivit a smysluplného využití volného času podporujeme proces seberealizace a minimalizace závislosti na jiných osobách.

Jde zejména o:

  •  výuku speciálních programů, které zpřístupňují práci s PC
  •  vzdělávací, zájmové, volnočasové a sportovní aktivity
  •  vzájemná setkávání lidí v podobné životní situaci.

Cílová skupina:

Osoby s různým stupněm zrakového postižení, tj. nevidomí, osoby se zbytky zraku a slabozrací, kteří se potýkají se specifickými problémy z důvodu postižení zraku a jsou starší 15 let.

Realizace: od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018

Částka: 90 000 Kč

 

2. Odborné sociální poradenství pro osoby se zrakovým postižením

logo města Olomouce

  • Informovat o problematice zrakově postižených.
  • Provozovat půjčovnu kompenzačních pomůcek.
  • Informovat o náročných kompenzačních pomůckách a možnosti zácviku s nimi.
  • Poskytovat pracovně právní informace.
  • Doporučovat vhodné náročné kompenzační pomůcky.
  • Informovat o možnostech získávání příspěvku na pořízení zvláštní pomůcky.
  • Zprostředkovávat jiné služby TyfloCentra Olomouc, o.p.s. a návazné služby.

 

Realizace: od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018

Částka: 40 000 Kč

 

3. Doplňkové služby pro osoby se zrakovým postižením

logo města Olomouce

Cílem projektu je průběžné odstraňování architektonických a dopravních bariér osobám se zrakovým postižením, které zvládají prostorovou orientaci a pohybují se po městě samostatně, zajišťování možnosti úspěšného využívání náročných kompenzačních pomůcek a odborná technická podpora klientům.

Realizace: od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018

Částka: 80 000 Kč

 

4. Vytváření bezbariérového prostředí pro osoby se zrakovým postižením na území města Olomouce a renovace haptických modelů

logo města Olomouce

Projekt je zaměřen na problematiku odstraňování architektonických a dopravních bariér osobám se zrakovým postižením.

Cílem projektu je také opravit stávající haptické modely pořízené v letech 2010 – 2011 v rámci prvních dvou etap projektu „Zpřístupnění olomouckých památek zrakově postiženým“, které slouží k hmatovému prohlížení v příslušných kulturních památkách nejen nevidomým a slabozrakým, ale také všem návštěvníkům. Modely řadu let trpí nepřetržitým hmatovým prohlížením, v některých případech vlhkostí prostředí a jinými vlivy. Vykazují výrazné známky opotřebení a některé i poškození. Aby mohli i nadále důstojně sloužit haptickým účelům v kulturních památkách a zamezilo se většímu poškození, je nutné modely odborně ošetřit a opravit.

Realizace: od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018

Částka: 70 000 Kč