Statutární město Přerov 2017

logo města Přerov

1. Sociálně aktivizační služba pro osoby se zrakovým postižením v Přerově v roce 2017 – činnost a provoz sociální služby

Realizace: od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017

Částka: 35 000 Kč

Projekt je zaměřen na dofinancování provozu a nákladů spojených s poskytováním sociální služby pro zrakově postižené v regionálním středisku TyfloCentra v Přerově, ul. Čechova 2.

 

  1. Odstraňování bariér osobám se zrakovým postižením na území města Přerova a výroba haptického modelu zámku

·         Realizace: od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017

·         Částka:    70 000 Kč

Projekt je zaměřen na problematiku odstraňování architektonických a dopravních bariér osobám se zrakovým postižením, které zvládají prostorovou orientaci a pohybují se po městě Přerově samostatně. Nevidomým a slabozrakým je nutné vytvářet podmínky pro bezpečný a samostatný pohyb, eliminovat vznikající překážky, zajišťovat funkčnost akustických prvků, pomocí kterých se orientují, a řešit problémy v lokalitách, ve kterých se pohybují.

Haptický model zámku umožní nevidomým a těžce slabozrakým vytvoření ucelenější představy této kulturní památky. Model ocení také ostatní návštěvníci, zvláště děti a přispěje dobré reprezentaci zámku i města.