STATUTÁRNÍ MĚSTO PŘEROV 2018

logo města Přerov

  • Sociálně aktivizační služba pro osoby se zrakovým postižením v Přerově v roce 2018 – činnost a provoz sociální služby

Realizace: od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018

Částka: 45 000 Kč

Projekt je zaměřen na dofinancování provozu a nákladů spojených s poskytováním sociální služby pro zrakově postižené v regionálním středisku TyfloCentra v Přerově, ul. Čechova 2.

  • Odstraňování bariér osobám se zrakovým postižením na území města Přerova 

Realizace: od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018

Částka:    15 000 Kč

Projekt je zaměřen na problematiku odstraňování architektonických a dopravních bariér osobám se zrakovým postižením, které zvládají prostorovou orientaci a pohybují se po městě Přerově samostatně. Nevidomým a slabozrakým je nutné vytvářet podmínky pro bezpečný a samostatný pohyb, eliminovat vznikající překážky, zajišťovat funkčnost akustických prvků, pomocí kterých se orientují, a řešit problémy v lokalitách, ve kterých se pohybují.

V rámci projektu bude probíhat přímá spolupráce s Magistrátem města Přerova, odborem životního prostředí, příp. Technickými službami odbornou konzultací při označování kontejnerů na tříděný a komunální odpad popiskami v Braillově písmu s piktogramy, a to zejména v lokalitách, kde nevidomí bydlí. Rovněž budou nevidomí a těžce slabozrací s touto novinkou seznámeni a zaškoleni v používání, což podpoří jejich samostatnost a integraci.