STATUTÁRNÍ MĚSTO PŘEROV 2020

logo-město Přerov
  • SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBA PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM V PŘEROVĚ V ROCE 2020 – ČINNOST A PROVOZ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Realizace: od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020

Částka: 35 000 Kč

Projekt je zaměřen na dofinancování provozu a nákladů spojených s poskytováním sociální služby pro zrakově postižené v regionálním středisku TyfloCentra v Přerově, ul. Jaselská 6.

  • SOCIÁLNÍ REHABILITACE ZAMĚŘENÁ NA PODPORU ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM V PŘEROVĚ V ROCE 2020

Realizace: od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020

Částka: 30 000 Kč

Projekt je zaměřen na dofinancování provozu a nákladů spojených s poskytováním sociální služby pro zrakově postižené v regionálním středisku TyfloCentra v Přerově, ul. Jaselská 6.

  • ODSTRAŇOVÁNÍ BARIÉR OSOBÁM SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM NA ÚZEMÍ MĚSTA PŘEROVA 

Realizace: od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020

Částka: 32 000 Kč

Cílem projektu je průběžně po celý rok zajišťovat optimální podmínky pro samostatný a bezpečný pohyb nevidomým a slabozrakým, využívat bezbariérových prvků a integrovat mezi běžnou veřejnost. Reliéfní plánek nemocnice Přerov pomůže vytvořit si haptickým prohlížením prostorovou představu o celém areálu. Rozšířením akustických prvků na vlakovém nádraží se zlepší podmínky pro nevidomé cestující.