STATUTÁRNÍ MĚSTO PŘEROV 2021

logo-město Přerov
  • SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBA PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM V PŘEROVĚ V ROCE 2021 – ČINNOST A PROVOZ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Realizace: od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021

Částka: 35 000 Kč

Projekt je zaměřen na dofinancování provozu a nákladů spojených s poskytováním sociální služby pro zrakově postižené v regionálním středisku TyfloCentra v Přerově, ul. Jaselská 6.

  • SOCIÁLNÍ REHABILITACE ZAMĚŘENÁ NA PODPORU ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM V PŘEROVĚ V ROCE 2021

Realizace: od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021

Částka: 30 000 Kč

Projekt je zaměřen na dofinancování provozu a nákladů spojených s poskytováním sociální služby pro zrakově postižené v regionálním středisku TyfloCentra v Přerově, ul. Jaselská 6.

  • ODSTRAŇOVÁNÍ BARIÉR OSOBÁM SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM NA ÚZEMÍ MĚSTA PŘEROVA 

Realizace: od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021

Částka: 22 000 Kč

Tímto projektem v roce 2021 pomůžeme nevidomým a slabozrakým občanům a návštěvníkům města Přerova zajistit lepší podmínky při samostatném pohybu, zvládání každodenních problémů na svých cestách do práce, do škol, za kulturou, při cestování veřejnou dopravou.