STATUTÁRNÍ MĚSTO PŘEROV 2022

logo-město Přerov
  • SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBA PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM V PŘEROVĚ V ROCE 2022 – ČINNOST A PROVOZ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Realizace: od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022

Částka: 35 000 Kč

Projekt je zaměřen na dofinancování provozu a nákladů spojených s poskytováním sociální služby pro zrakově postižené v regionálním středisku TyfloCentra v Přerově, ul. Jaselská 6.

  • SOCIÁLNÍ REHABILITACE ZAMĚŘENÁ NA PODPORU ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM V PŘEROVĚ V ROCE 2022

Realizace: od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022

Částka: 30 000 Kč

Projekt je zaměřen na dofinancování provozu a nákladů spojených s poskytováním sociální služby pro zrakově postižené v regionálním středisku TyfloCentra v Přerově, ul. Jaselská 6.

  • ODSTRAŇOVÁNÍ BARIÉR OSOBÁM SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM NA ÚZEMÍ MĚSTA PŘEROVA 

Realizace: od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022

Částka: 20 000 Kč

Tímto projektem v roce 2022 pomůžeme nevidomým a slabozrakým občanům a návštěvníkům města Přerova zajistit lepší podmínky při samostatném pohybu, zvládání každodenních problémů na svých cestách do práce, do škol, za kulturou, při cestování veřejnou dopravou.
Důležitou částí našeho projektu je zabezpečení nového orientačního hlasového majáčku (OHM) pro nevidomé, který je důležitý pro orientaci nevidomých a slabozrakých osob, které přicházejí do prostor organizací TyfloCentra a SONS na Jaselské ulici č.6.