STATUTÁRNÍ MĚSTO PŘEROV 2023

logo-město Přerov
  • SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBA PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM V PŘEROVĚ V ROCE 2023 – ČINNOST A PROVOZ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Realizace: od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023

Částka: 21 000 Kč

Projekt je zaměřen na dofinancování provozu a nákladů spojených s poskytováním sociální služby pro zrakově postižené v regionálním středisku TyfloCentra v Přerově, ul. Jaselská 6.

  • SOCIÁLNÍ REHABILITACE ZAMĚŘENÁ NA PODPORU ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM V PŘEROVĚ V ROCE 2023

Realizace: od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023

Částka: 57 000 Kč

Projekt je zaměřen na dofinancování provozu a nákladů spojených s poskytováním sociální služby pro zrakově postižené v regionálním středisku TyfloCentra v Přerově, ul. Jaselská 6.

  • ODSTRAŇOVÁNÍ BARIÉR OSOBÁM SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM NA ÚZEMÍ MĚSTA PŘEROVA 

Realizace: od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023

Částka: 24 000 Kč

V roce 2023 bychom chtěli tímto projektem pomoci aktivním nevidomým
a slabozrakým občanům a návštěvníkům města Přerova zajištěním lepších
podmínek při jejich samostatném pohybu po městě Přerov (např.: cesta do práce,
do škol, za kulturou, cestování veřejnou dopravou).
Nadále budeme řešit bariéry na ohlášení klientů, postupně aktualizovat seznam
akustických prvků. Uspořádáme besedy o bariérách, po dokončení tzv. „průpichu“
ve městě Přerov exkurzi, kde si ukážeme, jak se bezpečně dostat z vlakového
a autobusového nádraží do regionálního střediska TyfloCentra a centra města.