STATUTÁRNÍ MĚSTO PŘEROV 2024

logo-město Přerov
  • SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBA PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM V PŘEROVĚ V ROCE 2024 – ČINNOST A PROVOZ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Realizace: od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024

Částka: 25 000 Kč

Projekt je zaměřen na dofinancování provozu a nákladů spojených s poskytováním sociální služby pro zrakově postižené v regionálním středisku TyfloCentra v Přerově, ul. Jaselská 6.

  • SOCIÁLNÍ REHABILITACE ZAMĚŘENÁ NA PODPORU ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM V PŘEROVĚ V ROCE 2024

Realizace: od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024

Částka: 62 000 Kč

Projekt je zaměřen na dofinancování provozu a nákladů spojených s poskytováním sociální služby pro zrakově postižené v regionálním středisku TyfloCentra v Přerově, ul. Jaselská 6.

  • ODSTRAŇOVÁNÍ BARIÉR OSOBÁM SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM NA ÚZEMÍ MĚSTA PŘEROVA 

Realizace: od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024

Částka: 27 000 Kč

Projekt je zaměřen na následující činnosti:

• Pomoc při zajištění lepších podmínek pro samostatný pohyb: Aktivním nevidomým a slabozrakým občanům a návštěvníkům města Přerov chceme pomoci zlepšit podmínky pro samostatný pohyb po městě (např. cesta do práce, školy, za kulturou, cestování veřejnou dopravou).

• Řešení bariér: Budeme se věnovat řešení bariér na základě ohlášení klientů. • Opravy akustických prvků a technických zařízení: Ve spolupráci s příslušnými úřady a organizacemi budeme zajišťovat opravy poruch akustických prvků a technických zařízení (hlasové majáčky, elektronické panely s hlasovým výstupem, zvuková signalizace na světelně řízených křižovatkách a přechodech pro chodce).

• Zlepšení cestování veřejnou dopravou: Budeme se věnovat řešení obtíží při cestování veřejnou dopravou.

• Bezpečnost při stavebních a výkopových pracích: Budeme pomáhat řešit problémy v lokalitách, kde probíhají stavební nebo výkopové práce, aby byla zajištěna bezpečnost nevidomých a slabozrakých občanů.

• Aktualizace seznamu akustických prvků: Budeme postupně aktualizovat seznam akustických prvků (orientační hlasové majáčky, elektronická informační zařízení s hlasovým výstupem, odjezdové panely s hlasovým výstupem, křižovatky s akustickou signalizací, ozvučené bankomaty) ve městě Přerov.

• Besedy o bariérách: Pořádáme besedy, při kterých seznámíme nevidomé a slabozraké občany města Přerova s aktuálními novinkami v oblasti bariér a bezbariérových úprav a umožníme jim projednat jejich osobní bariéry.