Statutární město Přerov

1. Sociálně aktivizační služba pro osoby se zrakovým postižením v Přerově v roce 2016 – činnost a provoz sociální služby

logo města Přerov

Realizace: od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016

Částka: 30 000 Kč

Projekt je zaměřen na dofinancování provozu a nákladů spojených s poskytováním sociální služby pro zrakově postižené v regionálním středisku TyfloCentra v Přerově, ul. Čechova 2.

 

2. Sociální rehabilitace zaměřená na podporu zaměstnávání osob se zrakovým postižením v Přerově v roce 2016 – činnost a provoz sociální služby

logo města Přerov

Realizace: od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016

Částka: 30 000 Kč

Projekt je zaměřen na dofinancování provozu a nákladů spojených s poskytováním sociální služby pro zrakově postižené v regionálním středisku TyfloCentra v Přerově, ul. Čechova 2.

 

3. Odstraňování bariér osobám se zrakovým postižením na území města Přerova

logo města Přerov

  • Realizace: od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016
  • Částka:    20 000 Kč

Projekt je zaměřen na problematiku odstraňování architektonických a dopravních bariér osobám se zrakovým postižením, které zvládají prostorovou orientaci a pohybují se po městě Přerově samostatně. Nevidomým a slabozrakým je nutné vytvářet podmínky pro bezpečný a samostatný pohyb, eliminovat vznikající překážky, zajišťovat funkčnost akustických prvků, pomocí kterých se orientují, a řešit problémy v lokalitách, ve kterých se pohybují.