STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV 2018

znakPV.gif

1. ČINNOST REGIONÁLNÍHO STŘEDISKA TYFLOCENTRA OLOMOUC O.P.S., V PROSTĚJOVĚ V ROCE 2018

Cíl projektu:

Obsahem činnosti střediska je poskytovat sociální služby zrakově postiženým, které podporují rozvoj a nácvik dovedností vedoucích k sociálnímu začleňování lidí se zrakovým postižením do společnosti a na trh práce.
V regionálním středisku jsou poskytovány služby sociální rehabilitace zaměřené na podporu zaměstnávání a sociálně aktivizační služby. Dále je poskytována doplňková činnost – odstraňování architektonických a informačních bariér (terénní odborný pracovník bariér), elektronický informátor, SMS info, terénní technická podpora a servis uživatelům náročných elektronických pomůcek, pracovní příležitosti (zaměstnávání v sociální firmě Ergones), aktivity v rámci projektu „Nácvik trasy“.

Místo a termín uskutečnění projektu:
Regionální středisko TyfloCentra Olomouc, o. p. s. v Prostějově, Kostelecká 17, rok 2018.

Částka: 16 000 Kč

2. Akce Bílý den v Hamrech v roce 2018

Během akce si zážitkovou formou lidé vyzkouší činnosti bez kontroly zraku, budou k dispozici náročné elektronické kompenzační pomůcky pro nevidomé (PC s hlasovým výstupem, mobilní telefon). Na pódiu vystoupí zrakově postižení profesionální i amatérští umělci.
Do akce jsou zapojeni klienti TyfloCentra, kteří si v rámci sociální rehabilitace nacvičí komunikační, koordinační a organizační schopnosti.

Místo a termín uskutečnění projektu:
Hamry u Prostějova 16. 6. 2018 /jednorázová akce/

Částka: 10 000 Kč

3. Kurzy anglického a německého jazyka pro osoby se zrakovým postižením 

Realizace: od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018

Výuka jazyků uzpůsobená požadavkům zrakového postižení je v regionu Prostějov ojedinělá. Regionální středisko TyfloCentra v Prostějově pořádá pravidelné kurzy anglického a německého jazyka pro klienty poslechovou formou.

Částka: 6 000 Kč

Projekty jsou realizovány za finanční spoluúčasti města Prostějova.