STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV 2019

znakPV.gif

1. ČINNOST REGIONÁLNÍHO STŘEDISKA TYFLOCENTRA OLOMOUC O.P.S., V PROSTĚJOVĚ V ROCE 2019

Cíl projektu:

Obsahem činnosti střediska je poskytovat sociální služby zrakově postiženým, které podporují rozvoj a nácvik dovedností vedoucích k sociálnímu začleňování lidí se zrakovým postižením do společnosti a na trh práce.
V regionálním středisku jsou poskytovány služby sociální rehabilitace zaměřené na podporu zaměstnávání a sociálně aktivizační služby. Dále je poskytována doplňková činnost – odstraňování architektonických a informačních bariér (terénní odborný pracovník bariér), elektronický informátor, SMS info, terénní technická podpora a servis uživatelům náročných elektronických pomůcek, pracovní příležitosti (zaměstnávání v sociální firmě Ergones), aktivity v rámci projektu „Nácvik trasy“.

Místo a termín uskutečnění projektu:
Regionální středisko TyfloCentra Olomouc, o. p. s. v Prostějově, Kostelecká 17, rok 2019.

Částka: 20 000 Kč

2. KURZY NĚMECKÉHO JAZYKA PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM 

Realizace: od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

Výuka jazyků uzpůsobená požadavkům zrakového postižení je v regionu Prostějov ojedinělá. Regionální středisko TyfloCentra v Prostějově pořádá pravidelné kurzy německého jazyka pro klienty poslechovou formou.

Částka: 6 000 Kč

Projekty jsou realizovány za finanční spoluúčasti města Prostějova.