STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV 2020

znakPV.gif

 

1.  ČINNOST REGIONÁLNÍHO STŘEDISKA TYFLOCENTRA OLOMOUC O.P.S., V PROSTĚJOVĚ V ROCE 2020

Cíl projektu:

Obsahem činnosti střediska je poskytovat sociální služby zrakově postiženým, které podporují rozvoj a nácvik dovedností vedoucích k sociálnímu začleňování lidí se zrakovým postižením do společnosti a na trh práce.V regionálním středisku jsou poskytovány služby sociální rehabilitace zaměřené na podporu zaměstnávání a sociálně aktivizační služby. Dále je poskytována doplňková činnost – odstraňování architektonických a informačních bariér (terénní odborný pracovník bariér), elektronický informátor, SMS info, terénní technická podpora a servis uživatelům náročných elektronických pomůcek, pracovní příležitosti (zaměstnávání v sociální firmě Ergones).

Místo a termín uskutečnění projektu:

Regionální středisko TyfloCentra Olomouc, o. p. s. v Prostějově, Kostelecká 17, rok 2020.

Realizace: od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020

Částka: 20 000 Kč

 

2.  KURZY JÓGY

Cíl projektu:

V rámci sociálně aktivizační služby poskytuje regionální středisko svým uživatelům také hodiny jógy. Na kurzech jógy pro veřejnost nemají lektoři prostor vyjít vstříc speciálním požadavkům osob se zrakovým postižením (slovní výklad jednotlivých cvičebních pozic, oprava jednotlivce při špatném pochopení mluveného slova).

Cvičení jóga může pomoci klientům zlepšit nejen fyzický, ale i psychický stav, což pro osoby se zrakovým postižením hraje důležitou roli při každodenním vyrovnávání se s handicapem.

Realizace: od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020

Částka: 6 000 Kč

 

3.   AKCE BÍLÝ DEN V ROCE 2020

Během akce si zážitkovou formou lidé vyzkouší činnosti bez kontroly zraku (střelba z laserové pistole, smyslová pexesa, společenské hry pro nevidomé, psaní Braillova písma na Pichtově psacím stroji, jízdu na tandemu Budou k dispozici náročné elektronické kompenzační pomůcky pro nevidomé (PC s hlasovým výstupem, mobilní telefon). Na pódiu vystoupí zrakově postižení profesionální i amatérští umělci.Do akce jsou zapojeni klienti TyfloCentra, kteří si v rámci sociální rehabilitace nacvičí komunikační, koordinační a organizační schopnosti.

Místo a termín uskutečnění projektu:
Letní bistro Hamry u Prostějova 22. 8. 2020 /jednorázová akce/

Částka: 15 000 Kč

 

Projekty jsou realizovány za finanční spoluúčasti města Prostějova.