STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV 2022

znakPV.gif

1.  ČINNOST REGIONÁLNÍHO STŘEDISKA TYFLOCENTRA OLOMOUC O.P.S., V PROSTĚJOVĚ V ROCE 2022

Cíl projektu:

Obsahem činnosti střediska je poskytovat sociální služby zrakově postiženým, které podporují rozvoj a nácvik dovedností vedoucích k sociálnímu začleňování lidí se zrakovým postižením do společnosti a na trh práce.V regionálním středisku jsou poskytovány služby sociální rehabilitace zaměřené na podporu zaměstnávání a sociálně aktivizační služby. Dále je poskytována doplňková činnost – odstraňování architektonických a informačních bariér (terénní odborný pracovník bariér), elektronický informátor, SMS info, terénní technická podpora a servis uživatelům náročných elektronických pomůcek, pracovní příležitosti (zaměstnávání v sociální firmě Ergones).

Místo a termín uskutečnění projektu:

Regionální středisko TyfloCentra Olomouc, o. p. s. v Prostějově, Kostelecká 17, rok 2022.

Realizace: od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022
Částka: 20 000 Kč

2.  KURZY JÓGY

Cíl projektu:

V rámci sociálně aktivizační služby poskytuje regionální středisko svým uživatelům také hodiny jógy. Na kurzech jógy pro veřejnost nemají lektoři prostor vyjít vstříc speciálním požadavkům osob se zrakovým postižením (slovní výklad jednotlivých cvičebních pozic, oprava jednotlivce při špatném pochopení mluveného slova).

Cvičení jóga může pomoci klientům zlepšit nejen fyzický, ale i psychický stav, což pro osoby se zrakovým postižením hraje důležitou roli při každodenním vyrovnávání se s handicapem.

Realizace: od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022
Částka: 6 000 Kč