Statutární město Prostějov

Dotace z rozpočtu statutárního města Prostějova

Statutární znak města Prostějova

Částka: 30 000 Kč

Dotace je poskytnuta na:

1. Činnost Regionálního střediska TyfloCentra Olomouc o.p.s., v Prostějově v roce 2016

Cíl projektu:
Cílem činnosti střediska je poskytovat sociální služby zrakově postiženým, které podporují rozvoj a nácvik dovedností, které vedou k sociálnímu začlenění lidí se zrakovým postižením do společnosti a na trh práce.
Jedná se o aktivity v rámci služeb:
–    SOCIÁLNÍ REHABILITACE
–    SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBA pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Místo a termín uskutečnění projektu:
Regionální středisko TyfloCentra Olomouc, o. p. s. v Prostějově, Kostelecká 17, rok 2016.

2. Akci Bílý den v Hamrech v roce 2016

Cíl projektu:

  • Přiblížit široké veřejnosti život lidí se zrakovým postižením.
  • Lidé si budou moci vyzkoušet každodenní život bez zraku. /smyslový čtyřboj/.
  • Zhlédnout a dozvědět se o náročných elektronických kompenzačních pomůckách pro zrakově postižené /ozvučené mobilní telefony, počítač s hlasovým výstupem.
  • Příležitost pro veřejnost zastřílet si bez kontroly zraku z laserové zvukové pistole.
  • V kulturním programu vystoupí zrakově postižení umělci.
  • Příležitost nácviku organizačních, komunikačních a koordinačních dovedností klientů v rámci Sociální rehabilitace.

Místo a termín uskutečnění projektu:
Hamry u Prostějova 18. 6. 2016 /jednorázová akce/

3. Kurz anglického a německého jazyka pro osoby se zrakovým postižením – klienty TyfloCentra Olomouc, o.p.s. regionálního pracoviště v Prostějově

Realizace: od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016

Výuka jazyků uzpůsobená požadavkům zrakového postižení je v regionu Prostějov ojedinělá. Regionální středisko TyfloCentra v Prostějově pořádá pravidelné kurzy anglického a německého jazyka. V předchozích letech byly tyto kurzy hrazeny z projektů zaměřených na podporu vzdělávání. Na rok 2016 však již nebyly výzvy na tuto oblast vyhlášeny.

 

Projekt je realizován za finanční spoluúčasti města Prostějova.