Střelba z laserové pistole

V úterý dne 24. ledna 2023 proběhla v Regionálním středisku TyfloCentra Olomouc v Prostějově první akce s názvem: Střelba z laserové pistole. Zvláštností této zbraně je, že střílející se musí řídit sluchem. Terč není vizuálně vyznačen. Čím vyšší tón je slyšet ve sluchátku, tím blíž je střílející k desítce, tedy středu.

Zájemců o tuto aktivitu je 9, proto se akce ještě v měsíci lednu zopakuje, aby si mohli zastřílet všichni. Poté bude pořádána v měsíčních intervalech.