NADAČNÍ FOND ČESKÉHO ROZHLASU 2024

„Víkendová rekondice pro osoby se zdravotním postižením“

Program pobytu je koncipován tak, aby pomohl našim zrakově postiženým uživatelům v rozvoji měkkých dovedností. To jim následně může pomoci nejen při výkonu profese, ale především ve snadnějším začlenění se do běžné společnosti a fungování v ní. Neméně důležitým cílem pobytu je taktéž našim uživatelům ukázat, jak mohou smysluplně trávit svůj volný čas. Díky neustálé osobní asistenci, kterou budou mít uživatelé po celou dobu pobytu k dispozici, se mohou bezpečně podívat na místa, jenž jsou pro ně, z důvodu zrakového handicapu hůře přístupná. Setkání v neformálním prostředí dále rozvíjí a podporuje vztahy jak mezi uživateli navzájem, tak mezi uživateli a pracovníky TyfloCentra. Tato skutečnost se ukazuje být velice příznivá nejen pro činnost sociální aktivizace, ale pomáhá též v rozvoji dalších služeb naší organizace.

Realizace: září 2024
Výše podpory: 42 000,- Kč

Děkujeme za podporu.