NADAČNÍ FOND ČESKÉHO ROZHLASU

Víkendová rekondice pro osoby se zrakovým postižením

Rekondiční pobyty pro naše uživatele s těžkým postižením zraku pořádáme již několik let v rámci sociálně aktivizační služby. Tyto pobyty jsou pro naše uživatele velmi přínosné. V rámci programu nabízíme uživatelům různorodé aktivity zaměřené především na jejich další seberozvoj a vzdělávání.

Program pobytu je koncipován tak, aby pomohl našim zrakově postiženým uživatelům v rozvoji měkkých dovedností. To jim následně může pomoci nejen při výkonu profese, ale především ve snadnějším začlenění se do běžné společnosti a fungování v ní. Neméně důležitým cílem pobytu je taktéž našim uživatelům ukázat, jak mohou smysluplně trávit svůj volný čas. Díky neustálé osobní asistenci, kterou budou mít uživatelé po celou dobu pobytu k dispozici, se mohou bezpečně podívat na místa, jenž jsou pro ně, z důvodu zrakového handicapu hůře přístupná. Setkání v neformálním prostředí dále rozvíjí a podporuje vztahy jak mezi uživateli navzájem, tak mezi uživateli a pracovníky TyfloCentra. Tato skutečnost se ukazuje být velice příznivá nejen pro činnost sociální aktivizace, ale pomáhá též v rozvoji dalších služeb naší organizace.

Děkujeme za podporu.

Realizace: 1. 5. 2024 – 31. 10. 2024
Výše podpory: 42 000, – Kč