SVĚTLUŠKA NADAČNÍ FOND ČESKÉHO ROZHLASU – FOND KAUFLAND

Podpora zaměstnávání zrakově postižených v Olomouckém kraji v roce 2021

Cílem projektu je podpora zaměstnávání zrakově postižených v Olomouckém kraji a jejich lepší pozice na trhu práce. Sociální firma Ergones byla založena 1. 1. 2011 TyfloCentrem Olomouc o.p.s. na podporu zaměstnávání osob se zrakovým postižením jako tréninkové pracoviště pro klienty sociální rehabilitace, kteří měli zájem vrátit se zpátky do pracovního procesu. Zahájila svou činnost poradenstvím a prodejem digitálních kompenzačních pomůcek, zejména speciálně upravených mobilních telefonů. Začátkem roku 2012 byly nastartovány další podnikatelské aktivity a byli přijati další pracovníci se zrakovým postižením.

Firma má následující aktivity/obchodní sekce:

• poradenství a prodej pomůcek

• keramika – dárková, spotřební

• úklid kanceláří

• grafika a potisk reklamních a upomínkových předmětů

• výuka cizích jazyků

Snažíme se, abychom lidem se zrakovým postižením mohli vybudovat kvalitní podmínky pro práci, realizaci a rozvoj. Samozřejmě, nemůžeme konkurovat velkým firmám, kde pracují „zdraví“ zaměstnanci. Osoby se zrakovým postižením mají specifické potřeby, nároky. Na druhou stranu chceme jejich práci prezentovat jako kvalitní a konkurenceschopnou. Bez občasné podpory donátorů a příznivců se ale neobejdeme.

  • Realizace: 1.3. – 31.12. 2021

  • Výše příspěvku: 25 000,- Kč

Poznej svůj talent

Cyklus 5 setkání završený víkendovým soustředěním pro osoby s  těžkým zrak. postižením zaměřený na seberozvoj prostřednictvím aktivizace lidského vnímání s využitím výtvarných technik s prvky arteterapie. Klienti získají konkrétní techniky ke zlepšení komunikačních dovedností a ke zvýšení psychické odolnosti. Tím se  zvýší jejich možnosti  aktivního se zapojení do běžného života a přispívá k odstranění komunikačních a sociálních bariér.

  • Realizace: 1. 3. 2022 – 30. 10. 2022
  • Výše příspěvku: 43 282,- Kč

 

SVĚTLUŠKA NADAČNÍ FOND ČESKÉHO ROZHLASU

Nákup ochranných prostředků a testovacích sad

V rámci vyhlášené mimořádné podpory pro organizace k zajištění ochranných pomůcek a testování jsme žádali o financování zvýšených provozních výdajů v souvislosti se zajištěním bezpečnosti provozu sociálních služeb pro osoby se zrakovým postižením v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19.

  • Výše příspěvku: 20 538,- Kč