„Vzděláváme a pomáháme najít práci“

Každý rok narůstá počet uživatelů, kteří podávají na Úřad práce žádosti o příspěvek na pořízení kompenzační pomůcky nebo se potřebují naučit tuto kompenzační pomůcku používat. Chceme zájemcům o tyto pomůcky nabídnout různé typy , aby si vyzkoušeli, který jim bude lépe vyhovovat
Podporu využijeme na nákup nových kompenzačních pomůcek.
Realizace: 1.1. – 31.12 2023
Výše podpory: 74 700,- Kč